ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 46.34

แก็สโซฮอลล์ 95 38.45

แก็สโซฮอลล์ 91 38.08

แก็สโซฮอลล์ อี 20 36.34

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.09

ดีเซล 47.04

EnergyStat.diesel_B7 44.94

ดีเซล บี 20 32.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 32.94

E

ข่าวพลังงาน
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน