ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 45.94

แก็สโซฮอลล์ 95 38.05

แก็สโซฮอลล์ 91 37.68

แก็สโซฮอลล์ อี 20 35.94

แก็สโซฮอลล์ อี 85 35.69

ดีเซล 46.64

EnergyStat.diesel_B7 44.94

ดีเซล บี 20 32.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 32.94

E

ข่าวพลังงาน
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน